SIMUTRANS - PAK128.CZ

DEPOZITÁŘ A ZÁLOŽNÍ ARCHIV

vztažený k oficiálnímu diskusnímu fóru Simutrans - CzechDEPOZITÁŘ
Automobily - nákladní (9)
Autobusy (11)
Trolejbusy (4)
Městská vozidla (citycars) (3)
Silnice a silniční doplňky (3)
Tramvaje (3)
městská tramvaj (dvoukolejná) (2)
Metro (2)
Lokomotivy - parní (7)
Lokomotivy - dieslové (16)
Lokomotivy - elektrické (16)
Vlakové soupravy - diesel (23)
Vlakové soupravy - elektro (3)
Vagony - nákladní (19)
Vagony - osobní (19)
lodě - osobní doprava (3)
Železnice a železniční doplňky (6)
Budovy (5)

DEPOZITÁŘ PLUS
Železnice a železniční doplňky (1)
Magnetická dráha (Maglev) (3)
Budovy (1)
Průmyslové řetězce (2)

DEPOZITÁŘ TEST
městská tramvaj (dvoukolejná) (1)

UPLOAD - jak odeslat svůj addon do depozitáře

Tato nsekce bohužel není funkční a ještě nějakou dobu nebude

Úvod

Ještě je potřeba vyřešit řadu problému danných typem hostingu a souvisejících především s bezpečností (přihlašování). Nějaké nápady mám a budu na tom pracovat.

Leč na některé věci se můžete připravit již nyní a ovlivnit tak, jak bude Váš addon na webu prezentován

Web je postaven tak, že pouhým nahráním addonu do příslušné části depozitáře se tento objeví na příslušné stránce v plné "kráse" a není již nutný žádný zásah do kódu stránky

Soubory depozitáře

Každý addon je reprezentován 3 soubory:

 • vlastní archiv
  jeden nebo více *.pak souborů, vždy zabalených jako *.zip nebo *.rar
 • ilustrační obrázek
  V této vývojové fázi jen jeden. Obrázek musí být ve formátu JPG, PNG nebo GIF.
  Velikost obrázku by měla být 250px na šířku. Větší či menší obrázky se na tuto šířku přepočítají, poměr stran se nezmění. Pokud obrázek není dodán objeví se na jeho pozici text "obrázek není k dispozici"
 • popis archivu
  soubor typu *.txt obsahující informace zobrazované v právé části (vedle obrázku)
  Soubor je povinný a jeho popis bude uveden níže
 • DŮLEŽITÉ (1): všechny 3 soubory musí mít stejné jméno !!! (liší se jen příponou)

  DŮLEŽITÉ (2): pokud je v textu popisného souboru použita diakritika, musí být uložen v kódování UTF-8

Popisný soubor archivu

Popisný soubor je navržen tak, aby mohl být přímo součástí souboru *.DAT.
Zpracovává totiž dva typy příkazů:

 • speciální příkazy začínající znakem # (makeobj je považuje za komentář)
 • příkazy pro makeobj - např rok uvedení do provozu, max. rychlost apod

Příklad - typický popisný soubor

#H ctyrnapravove oddilove vozy prvni tridy Aa / A
#V 090702
#A Sim
#C CSD Aa (1. trida)
.. zde mohou být příkazy z *.DAT
#C CSD Aa150 (1. trida)
.. zde mohou být příkazy z *.DAT
#C CD A (1. trida)
.. zde mohou být příkazy z *.DAT
...

Příkaz #H
uvádí popis archivu, který se objeví v záhlaví. Je-li těchto příkazů v souboru více, zpracuje se ten poslední
Příkaz #V
uvádí verzi. Číslo verze přebírám z data vytvoření *.pak souboru. Za číslem vrze může být ještě "doplňek" jako např. NEW nebo UPD, který se objevuje na úvodní straně jako aktualizace depozitáře. Je-li těchto příkazů v souboru více, zpracuje se ten poslední
Příkaz #A
uvádí autora, nebo spíš správce archivu. Správce archivu může být totiž odlišný od autora (i více autorů) jednotlivých paků. Pokud není uveden, naství se autor prvního paku.
Příkaz #C
Jsou to vlastní popisné texty. Obsahy všech příkazů #C se shrnou do jediného bloku nadepsaného "obsah" a to v tom pořadí v jakém jsou uvedeny. Do téhož bloku se vkládají i příkazy fe formátu pro *.DAT soubory
Příkaz #I
(není ve výše uvedeném příkladu) slouží k zadání pokynů k instalaci. Všechny obsahy příkazů #I se shrnou do jediného pole nadepsaného "Poznámky k instalaci"
Příkaz copyright=...
tento příkaz se zobrazuje v bloku obsah, tj mezi obsahy příkazů #C a to jen tehdy, pokud je jeho obsah odlišný od správce archivu (#A)
Ostatní příkazy makeobj
se zobrazují v sekci obsah, tj zpracovávají se stejně jako příkazy #C V současné verzi se zobrazují "tak jak jsou". Není ale problém je pro ýpis přeložit, bude-li zájem