SIMUTRANS - PAK128.CZ

DEPOZITÁŘ A ZÁLOŽNÍ ARCHIV

vztažený k oficiálnímu diskusnímu fóru Simutrans - CzechDEPOZITÁŘ
Automobily - nákladní (9)
Autobusy (11)
Trolejbusy (4)
Městská vozidla (citycars) (3)
Silnice a silniční doplňky (3)
Tramvaje (3)
městská tramvaj (dvoukolejná) (2)
Metro (2)
Lokomotivy - parní (7)
Lokomotivy - dieslové (16)
Lokomotivy - elektrické (16)
Vlakové soupravy - diesel (23)
Vlakové soupravy - elektro (3)
Vagony - nákladní (19)
Vagony - osobní (19)
lodě - osobní doprava (3)
Železnice a železniční doplňky (6)
Budovy (5)

DEPOZITÁŘ PLUS
Železnice a železniční doplňky (1)
Magnetická dráha (Maglev) (3)
Budovy (1)
Průmyslové řetězce (2)

DEPOZITÁŘ TEST
městská tramvaj (dvoukolejná) (1)

Addony v této části depozitáře nejsou součástí pak128.cz.

Jsou posbírány různě po webu a lze je s přimhouřením jednoho či obou očí použít k rozšíření cz paku, či k inspiraci pro tvorbu "ryze" českých či slovenských doplňků. U většíny jsou součástí archivy i zfrojové soubory DAT a PNG

Magnetická dráha (Maglev)

tento depozitář obsahuje 3 archivní soubory
Archiv: magnetickyvlak (verze 091207 NEW )
Název: Vlak pro magnetickou dráhu (Maglev)
ilustrační obrázek
Obsah:
souprava "Arboria"
souprava "Helios"
souprava "Stratos"

poznámky k instalaci
archiv obsahuje i zdrojové soubory DAT a PNG
v podadresáři "info" jsou i překladové texty pro českou i anglickou verzi Sumutrans
použití podmíněno instalací "základní sestava pro Maglev"

autor: VaclavMacurek
Stáhnout
Archiv: mlm_dev (verze 090515 )
Název: základní sestava pro Maglev (vývojová verze)
o b r á z e k
není k dispozici
použitelné v Simutrans 100 a novější
základní kolejiště - pozemní i nadzemní (mosty)
depot
několik typů tunelů

Obsah:

poznámky k instalaci
diskuse k vývoji: http://forum.simutrans.com/index.php?topic=291.0 (angl)
zdrojové soubory: http://graphics.simutrans.com/thumbnails.php?album=88
podzemní stanice jsou obsaženy též v CZ depoozitáři v sekci Metro

autor: gauthier
Stáhnout
Archiv: sestava550 (verze 091218 NEW )
Název: EMT - Experimentální magnetická trať
ilustrační obrázek Poznámka
archiv obsahuje zdrojové soubory DAT a PNG

Obsah:
základní trať
most
tunel
vysutá trať #1 (s pilíři)
vysutá trať #2 (bez pilířů)
nájezdy na obě vysuté tratě (pro každou zvlášť)

autor: VaclavMacurek
Stáhnout