SIMUTRANS - PAK128.CZ

DEPOZITÁŘ A ZÁLOŽNÍ ARCHIV

vztažený k oficiálnímu diskusnímu fóru Simutrans - CzechDEPOZITÁŘ
Automobily - nákladní (9)
Autobusy (11)
Trolejbusy (4)
Městská vozidla (citycars) (3)
Silnice a silniční doplňky (3)
Tramvaje (3)
městská tramvaj (dvoukolejná) (2)
Metro (2)
Lokomotivy - parní (7)
Lokomotivy - dieslové (16)
Lokomotivy - elektrické (16)
Vlakové soupravy - diesel (23)
Vlakové soupravy - elektro (3)
Vagony - nákladní (19)
Vagony - osobní (19)
lodě - osobní doprava (3)
Železnice a železniční doplňky (6)
Budovy (5)

DEPOZITÁŘ PLUS
Železnice a železniční doplňky (1)
Magnetická dráha (Maglev) (3)
Budovy (1)
Průmyslové řetězce (2)

DEPOZITÁŘ TEST
městská tramvaj (dvoukolejná) (1)

Addony v této části depozitáře nejsou součástí pak128.cz.

Jsou posbírány různě po webu a lze je s přimhouřením jednoho či obou očí použít k rozšíření cz paku, či k inspiraci pro tvorbu "ryze" českých či slovenských doplňků. U většíny jsou součástí archivy i zfrojové soubory DAT a PNG

Průmyslové řetězce

tento depozitář obsahuje 2 archivní soubory
Archiv: pak128_corn_potage_soup_factory_v3 (verze 091018 )
Název: závod na zpracování potravin z kukuřice
o b r á z e k
není k dispozici
zpracovává mléko a kukuřici
produkuje mrazené potraviny

Obsah:
závod 1 (1750-1960)
závod 2 (1960)

autor: SWTC
Stáhnout
Archiv: jaderny_prumysl_rc5 (verze 080524 )
Název: Jaderný průmysl
o b r á z e k
není k dispozici
uranium (zboží)
přeprava uranové rudy do závodu na obohacování uranu se realizuje běžnými vozidly na sypké materiály
obohacený uran se přepravuje speciálními vozidly a kontejnery.
vozidla na přepravu obohaceného uranu
[soubory DAT a PNG jsou součástí archivu]

Obsah:
uranový důl
závod na obohacování uranu
jaderná elektrárna
Avia A75 + kontejner na uran
Tatra 815 multilift
Tatra 816 G3 8x8
železniční vagon na uranovou rudu

autor: neuveden
Stáhnout